GERÇEK KİŞİ TESCİL İŞLEMLERİ
 

Gerçek Kişi Tescil İşlemleri İçin Aşağıdaki Başlıklara Tıklayınız.

 

Dilekçe Örneği

 

GERÇEK KİŞİ (ŞAHIS) KURULUŞ (YENİ KAYIT)

1. MERSİS Başvurusu http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/

 

2. DİLEKÇE

 

3. Tescil Talepnamesi (Noter)

 

4. Nüfus Cüzdanı Örneği (2 Adet)

 

5. İkametgah belgesi (2 Adet)

 

6. Adli Sicil Kaydı ( 2 Adet)

 

7. Vergi Dairesi Mükellefiyet Yazısı (2 Adet)


• Kayıt için şahsın kendisinin gelmesi gerekmektedir.

 

• 5362 Sayılı yasaya istinaden Ticaret Siciline ve Ticaret Odasına sadece bilanço esasına göre defter tutan hakiki şahıslar kayıt olabilir.

Kayıt yaptırırken Yasa gereği Oda Sicil Müdürlüğüne de ekli evrakların teslim edilmesi zorunludur.

GERÇEK KİŞİ (ŞAHIS) ŞUBE AÇILIŞI

1. MERSİS Başvurusu http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/

 

2. DİLEKÇE

 

3. Tescil Talepnamesi (Noter)

 

4. Merkezin Vergi levhası fotokopisi ( 2 Adet )

 

5. Şubenin yoklama tutanağı ( Aslı )

 

6. Merkezin bağlı bulunduğu Ticaret Sicili Müdürlüğünden 120.Madde Belgesi

 

7. Merkezin bağlı bulunduğu Ticaret Sicili Müdürlüğündeki dosyasında mevcut ticaret sicili gazetelerinin tasdikli fotokopisi( 1 Adet )

Kayıt yaptırırken Yasa gereği Oda Sicil Müdürlüğüne de ekli evrakların teslim edilmesi zorunludur.

GERÇEK KİŞİ (ŞAHIS) MERKEZ NAKLİ

1. MERSİS Başvurusu http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/

 

2. DİLEKÇE

 

3. Merkezin bağlı bulunduğu Ticaret Sicili Müdürlüğünden 111.Madde Belgesi

 

4. Merkezin bağlı bulunduğu Ticaret Sicili Müdürlüğündeki dosyasında mevcut ticaret sicili gazetelerinin tasdikli fotokopisi ( 1 adet )

 

5. Yoklama Tutanağı ( Asıl )

 

Not: Vekaletname ile yapılan başvurularda Şahsın Ticaret Unvanı altında imzalamış olduğu yeni tarihli ASIL 1 ADET İMZA BEYANNAMESİ gerekmektedir.

Şahıs kendisi başvurursa imza beyannamesine gerek yoktur.

Kayıt yaptırırken Yasa gereği Oda Sicil Müdürlüğüne de ekli evrakların teslim edilmesi zorunludur.

GERÇEK KİŞİ (ŞAHIS) DEĞİŞİKLİK İŞLEMLERİ

1. MERSİS Başvurusu http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/

 

2. DİLEKÇE

 

3. Unvan değişikliği ise; İmza beyannamesi ( 1 adet )

 

4. Adres değişikliği ise; vergi levhası fotokopisi

GERÇEK KİŞİ (ŞAHIS) ACENTELİK TESCİLİ

1. MERSİS Başvurusu http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/

 

2. DİLEKÇE

 

3. Acentelik Vekaletnamesi ( 3 Adet Noter onaylı )

GERÇEK KİŞİ (ŞAHIS) ACENTELİK FESHİ

1. MERSİS Başvurusu http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/

 

2. DİLEKÇE

 

3. Acentelik Fesihnamesi ( 3 Adet Noter onaylı )

GERÇEK KİŞİ (ŞAHIS) TERKİN

1. MERSİS Başvurusu http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/

 

2. DİLEKÇE

 

3. Vergi Terk Yazısı

• Vefat nedeniyle kapanış talebinde veraset ilamı veya mirasçılık belgesi eklenmeli, dilekçe ve mal beyanı varislerden biri tarafından imzalanmalıdır. Veraset ilamı ve mirasçılık belgesi asıl veya onaylı suret olmalıdır.