KOOPERATİF TESCİL İŞLEMLERİ
 

Kooperatif Tescil İşlemleri İçin Aşağıdaki Başlıklara Tıklayınız.

 

Dilekçe Örneği

 

KURULUŞ

1. MERSİS Başvurusu http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/

 

2. DİLEKÇE

 

3. Ana Sözleşme (5 Adet)

 

4. Görev Bölümü Yetki Kararı (2 Adet Noter Onaylı)

 

5. Görev Bölümü Yetki Kararı göre İmza Unvan Beyannamesi (2 Adet)

 

6. Tescil ilan beyannamesi (3 Adet ) Tescil İlan Beyannamesi Örneği için tıklayınız...

Not: Tescil esnasında şirketlerin potansiyel vergi numarasını gösteren vergi dairesi yazısının ibraz edilmesi gerekmektedir.

 

Kayıt yaptırırken Yasa gereği Oda Sicil Müdürlüğüne de ekli evrakların teslim edilmesi zorunludur.

GENEL KURUL

1. DİLEKÇE
2. Genel kurul toplantı tutanağı (TTK 64/4 maddesinde belirtilen deftere yapıştırılmış) (2 Adet Noter Onaylı )
3. Hazirun cetveli; Genel kurul toplantı tutanağına ek olarak genel kurul müzakere defterine olacak şekilde (1 adet noter tasdikli)
4. Bakanlık temsilcisi atama yazısı
5. Genel kurulda yönetim kurulu seçimi var ise; yönetim kurulu kararı (2 Adet Noter Tasdikli ) 6. Yetkili olanların karara göre imza beyannamesi (1 Adet)

TASFİYE GİRİŞ

1. DİLEKÇE
2. Beyşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı'na Dilekçe (1 Adet)
3. Genel kurul toplantı tutanağı (TTK 64/4 maddesinde belirtilen deftere yapıştırılmış) (1 Adet Noter Onaylı)
4. Hazirun cetveli; Genel kurul toplantı tutanağına ek olarak genel kurul müzakere defterine olacak şekilde (1 adet noter tasdikli)
5. Bakanlık temsilcisi atama yazısı aslı
6. Tasfiye Kurulu ve Yönetim Kurulu Görev Bölümü Yetki Kararı (2 Adet Noter onaylı)
7. Tasfiye memurlarının “Tasfiye Halinde” ibaresi eklenmiş Ticaret Ünvanı altında atılmış İmza Beyannamesi (1 Adet Noter Onaylı)
8. Tasfiye memurları tarafından imzalanmış Tasfiyeye Giriş Bilançosu (1 Adet Asıl) 9-Tasfiye memurlarının Tasfiye Memuru görevini kabul ettiğine ilişkin imzalı yazı

TASFİYE SONU

1. DİLEKÇE
2. Genel kurul toplantı tutanağı (TTK 64/4 maddesinde belirtilen deftere yapıştırılmış) (1 Adet Noter Onaylı)
3. Hazirun cetveli; Genel kurul toplantı tutanağına ek olarak genel kurul müzakere defterine olacak şekilde (1 adet noter tasdikli)
4. Bakanlık temsilcisi atama yazısı aslı

5. Tasfiye memurları tarafından imzalanmış Tasfiyeye Sonu Bilançosu ( bakiye sıfır değerli olacak) (1 Adet Asıl)
6. 3 ilanın yayınlandığı gazetelerin fotokopisi (Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ve bazı kooperatifler yerel gazete)

YÖNETİM KURULU ÜYESİNİN İSTİFASI VE YENİ ATAMA

1. DİLEKÇE
2. Yönetim Kurulu kararı (2 Adet Noter Onaylı)
3. Yetki verilen kişinin karara göre imza beyannamesi ( 1 Adet Asıl)
4. İstifa eden üyelin istifa dilekçesi

ADRES DEĞİŞİKLİĞİ

1. DİLEKÇE
2. Adres Değişikliği Kararı (2 Adet Noter onaylı)